CETOP Levels

FEDA is in 2019 gestart met de CETOP-erkenning van opleidingscentra in Nederland en heeft dit inmiddels ondergebracht in een aparte stichting FEDAcademie. Deze erkenning houdt in dat FEDAcademie op basis van een CETOP-audit vaststelt dat de opleidingen, cursussen en trainingen die door het opleidingscentrum worden aangeboden en verzorgd, voldoen aan de aanbevelingen en het niveau van een CETOP Level (1, 2 of 3).

CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques) is de overkoepelende brancheorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek in Europa. CETOP beoordeelt onafhankelijk trainingen en opleidingen. Er worden daarbij drie niveaus gehanteerd: level 1 check niveau (operators), level 2 maintain niveau (monteur) en level 3 prevent niveau.

Na de audit wordt vastgesteld aan welk CETOP Level een opleidingscentrum voldoet, waarbij geldt dat bijvoorbeeld een level 3 opleidingscentrum automatisch voldoet aan level 1 en 2. Een CETOP-erkenning betekent dat het opleidingscentrum zich een ‘CETOP approved education centre’ mag noemen en onderstaand logo mag gebruiken.

FEDA is vertegenwoordigd in de ‘Marketing and Economical Commission’, de ‘Technical Commission’ en ‘Education Commission’ van de CETOP-organisatie. Vanuit die positie is FEDA verantwoordelijk voor het opzetten, coördineren en uitvoeren van de CETOP-audits in Nederland.

Klik hier voor een verduidelijking van de Levels op de CETOP-website.

Onderstaande afbeelding positioneert de CETOP Levels in het Nederlandse opleidingssysteem

Klik hier om te zien aan welke eisen opleidingsinstituten moeten voldoen om voor een CETOP-erkenning in aanmerking te komen.

Nieuws over CETOP (Levels)

Het team dat betrokken was bij de audit van de ‘Drive & Control Academy’ van Bosch Rexroth met van links naar rechts: Maaike Rouw, Wim Roeterdink, Rob van den Brink, Wendy Merkx en Sjef Pijnappels.

FEDA maakt zich al vele jaren sterk om de technische opleidingen in Nederland op een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt op meerdere fronten, zowel in de industrie als in het onderwijs. Eind 2017 werd op initiatief van FEDA een start gemaakt met het opzetten van een CETOP-certificatietraject voor hydrauliek- en pneumatiekopleidingen in Nederland.

De eerste hiervan werd in 2019 uitgevoerd bij de ‘Drive & Control Academy’ van Bosch Rexroth in Boxtel.

We namen een kijkje in hun goed uitgeruste trainingscentrum en spraken met het team dat bij deze audit betrokken was. We hadden het uiteraard over de audit zelf, maar ook over de vraag hoe de kwaliteit van technische opleidingen op een hoger niveau gebracht kan worden en hoe die kwaliteit duurzaam kan worden gewaarborgd.

Lees hier het hele artikel:
CETOP approved education centre, audited by FEDA!

Meer weten over de audits?

‘CETOP approved education centre(s)’ in Nederland