Over FEDAcademie

FEDAcademie is een zelfstandige stichting die opgericht is vanuit brancheorganisatie FEDA: een ondernemersplatform in aandrijf- en automatiseringstechniek.

Waarom is deze stichting opgericht?

In de technische sector worden prachtige ontwikkelingen en innovaties gedaan. De sector is altijd in beweging, maar vernieuwingen zoals Internet of Things en Industry 4.0 zorgen voor een snel veranderend landschap.

Om te zorgen dat de technische sector deze veranderingen kunnen bijbenen is deze stichting opgericht. Daarbij kan je denken aan een snel veranderende capaciteitsvraag én opleidingsbehoefte. Daarbij willen we ook zorgen dat Nederland in het internationale speelveld een sterke concurrentiepositie heeft en houdt.

Opleidingsmogelijkheden moeten zo nauw mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de business. Hiervoor treden wij graag op als intermediair om zorg te dragen voor initiatieven die in kwalitatieve zin bijdragen waarna wij deze borgen.

Hoe zorgen we hiervoor?

Door zowel met het bedrijfsleven als opleidingsinstellingen nauw samen te werken, maar ook door zelf (aanvullende) opleidingen aan te bieden. Ook faciliteren wij beide werelden door een platform te bieden aan directies, HR-verantwoordelijken, opleiders en technisch medewerkers.

Onze visie en doelstellingen

Wij willen de Nederlandse concurrentiepositie in de techniek behouden én versterken door een leven lang leren centraal te stellen in een technologisch snel veranderende context.

Wij hebben ons het volgende ten doel gesteld:

  • Innovatie- en ontwikkelingskansen van ondernemingen inzichtelijk maken.
  • Ondernemingen bewust maken van het belang van een leven lang leren om duurzame inzetbaarheid te vergroten en de concurrentiepositie te versterken.
  • Een leven lang leren onder werknemers stimuleren door ontwikkelingsmogelijkheden toegankelijk en inzichtelijk te maken.
  • Ondernemingen samenbrengen op een technisch opleidingsplatform waardoor vraag en aanbod elkaar vindt en zich ontwikkelt.